Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016 về lệ phí trước bạ

Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016 về lệ phí trước bạ

Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016 về lệ phí trước bạ

Chuyển đổi hơn 7.000 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại Bắc Vân Phong

Chuyển đổi hơn 7.000 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại Bắc Vân Phong

Từ nay đến năm 2030, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thuộc khu vực phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong (Bắc Vân Phong) có kế hoạch chuyển đổi hơn 7.026 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Phú Yên sẽ có 18 đô thị, trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực

Phú Yên sẽ có 18 đô thị, trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, tỉnh này sẽ có 18 đô thị vào năm 2030. Đến năm 2050, Phú Yên là trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung...

Sau cơn sốt từng tăng giá gấp 10 lần, giá bất động sản Vân Phong lao dốc "không phanh", nhà đầu tư đổ về “bắt đáy”

Sau cơn sốt từng tăng giá gấp 10 lần, giá bất động sản Vân Phong lao dốc "không phanh", nhà đầu tư đổ về “bắt đáy”

Sau cơn sốt từng tăng giá gấp 10 lần, giá bất động sản Vân Phong lao dốc "không phanh", nhà đầu tư đổ về “bắt đáy”